Vision

Nationalpartiet er et landsdækkende parti, hvis vision er at fremme et samfund hvor danske værdier som respekt, tolerance og fredelig sameksistens er i fokus. I Nationalpartiet mener vi, at disse danske værdier er under angreb. Vi tror på grundloven og ønsker et solidarisk samfund, hvor alle uanset baggrund og social status skal føle, at de har en aktiv plads i samfundet.

Det er visionen om et mangfoldigt samfund, hvor alle reelt har lige rettigheder samt muligheder, som ligeværdige borgere. Nationalpartiet vil kæmpe for, at Danmark kommer tilbage til ægte danske værdier, som respekt, tolerance, åbenhed og solidaritet.

Vi vil gå forrest i kampen for det større fællesskab som transcenderer os hver især, men som tilsammen udgør en helhed. Fællesskabet, som går på tværs af hudfarve og kulturer, og som definerer os som en enhed.

Vi skal sammen arbejde for en lysere og mere bæredygtig fremtid, hvor børn uanset etnicitet og tro kan vokse op og se hinanden i øjnene.

Et samfund hvor ALLE føler sig inkluderet i det større fællesskab.

Nationalpartiet er Danmarks inkluderende midterparti. Nationalpartiet bygger på en bæredygtig socialliberal ideologi.
Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management